Allegion

Smart Handle 3062:
Det digitala dörrbeslaget

Det digitala dörrbeslaget från SimonsVoss kombinerar intelligenta funktioner för passerkontroll med elegant och ergonomisk design. Bakom sin smala och smäckra design döljer sig höginnovativ teknologi.

När det nya dörrbeslaget SmartHandle 3062 utvecklades lades särskild vikt vid de olika krav som ställs för hälsovårdssektorn och vårdhem.

SmartHandle 3062 kommunicerar beröringsfritt i det digitala lås- och passerkontrollsystemet 3060 med olika identifieringsmedia och styr passeringen för upp till 64 000 användare beroende på plats och tid. Dessutom kan denna tekniska lösning användas antingen direkt i ett nätverk eller integreras i ett G2-baserat virtuellt SimonsVoss nätverk. Även intervallen för batteribyte som sträcker sig upp till 10 år sätter nya standarder.

Det bästa med det digitala dörrbeslaget 3062 är den snabba och enkla monteringen som inte kräver extra borrhål i dörren. Tack vare den innovativa och patenterade SnapIn-principen reduceras monteringsarbetet mer eller mindre till att montera beslaget med en enda skruv. Denna metod garanterar en permanent perfekt montering av beslaget. Dörrarna förblir oskadade eftersom det inte är nödvändigt att dra kablar eller ta upp borrhål.
 

Alla fördelar i översikt

  • SnapIn-montering med en enda skruv (till filmen)
  • Inga borrhål i dörren
  • Direkt och virtuell nätverksanslutning
  • Finns även tillgänglig för konventionell montering
  • Prisbelönad design

Den utsökta och innovativa designen på SmartHandle 3062 från SimonsVoss övertygade juryn i en av världens mest renommerade designtävlingar. Inom ramen för red dot award: product design 2010 tilldelades det digitala dörrbeslaget 3062 kvalitetsmärkningen "red dot" för hög designkvalitet av en expertjury.

Allegion