Allegion

LSM BUSINESS

Moduler

Samma funktioner som LSM Basic Online.
LSM Professional Edition innehåller 5 arbetsplatser och följande moduler:

 • LSM VN SERVER:
  Virtuellt nätverk, automatisk tilldelning av rättighetsinformation i G2-systemet via gateways till transpondrar för enkel administrering av SimonsVoss-systemet
 • LSM NEAR FIELD COMMUNICATION
  För utökning med NFC-teknologi i kombination med en smarttelefon

 • LSM MONITOR:
  Händelselogg av ändringar i systemet i programmet (revisionssäkerhet)
 • LSM REPORT:
  Omfattande rapportfunktion för visning av information i låssystemet, t.ex. protokoll för utlämning av transpondrar, rättighetslista per transponder eller lås
 • LSM DATABASE SERVER:
  Databasserver, hierarkisk visning och nedärvning av rättigheter, användarroller, nätverkskompatibilitet för kundens LAN, klient-server-drift, kompatibilitet för multianvändare (simultan åtkomst), kommunikationsnoder på andra datorer
 • LSM NETWORK ENTERPRISE:
  Nätverksfunktionalitet för ett valfritt antal nätverkskopplade komponenter
 • LSM ONLINE:
  task management, varningsmanagement, eventmanagement, aktivering av SimonsVoss EventAgent, e-postfunktion

 • LSM RESOURCE MANAGEMENT:
  Tidsbegränsade rättigheter. Förutsätter LSM ONLINE
 • LSM COMM NODE 05 CLIENT
  Aktivering av SimonsVoss hårdvara vid upp till 5 datorer utan grafiskt användargränssnitt GUI med tilläggsprogram

PÅBYGGNADSMODULER.

 • LSM SIK:
  Programvarugränssnitt för integration av främmande system
 • LSM CLIENT 05:
  Utökning av databaslicensen med 5 ytterligare arbetsplatserProduktvarianter

MJUKVARUVERSIONER
Mjukvara LSM Basic
för installation på en pc/laptop (beakta systemkraven)
LSM.BASIC
Mjukvara LSM Basic Online
för installation på en pc/laptop (beakta systemkraven)
LSM.BASIC.ONLINE
Mjukvara LSM Business
för installation i en klient-server-miljö (beakta systemkraven)
LSM.BUSINESS
Software LSM Professional
för installation i en klient-server-miljö (beakta systemkraven)
LSM.PROFESSIONAL
Software LSM Mobile
för installation på en mobil enhet (beakta systemkraven)
LSM.MOBILE


SOFTWARE MODULE FÜR LSM BUSINESS
Modul LSM Software Integration Kit LSM.SIK
Modul LSM Utökning 05 Clients LSM.CLIENT-05

   

Allegion